HP – PTSD – Chấn thương tâm lý [Finish]

PTSD – Chấn thương tâm lý

[Tên gốc: PTSD]

Tác giả: Phục Sanh

Editor: Aime Jasper/Lam Tập Nghiêm/Quân Trân

Poster: Aime Jasper/Lam Tập Nghiêm/Quân Trân

Thể loại: HP, thế giới pháp thuật, sau thời chiến, PTSD, HE

Nhân vật chính: Severus Snape x Harry Potter

Nhân vật phụ: Kingsley, Robert, Mason, Jane

[Click vào hình để vàu mục lục]

Advertisements