Voldy, Harry, Snape

HP 16, làm xong dzồi09, Voldy, Harry, Snape của tuiiiiiiiiiiiiiiii! 17

[HP] Trở lại 1975 – Chương 21

Trở lại 1975

Tác giả: Tử Thư

Editor: Aime Jasper/Lam Tập Nghiêm/Quân Trân

Thể loại: HP, xuyên không, trọng sinh, thanh mai trúc mã

Nhân vật chính: Severus Snape x Harry Potter

Nhân vật phụ: James Potter, Sirius Black

Đọc tiếp

White

White

Mẫu: Akira Aki.

Nhiếp: Nam Tịnh Quân Trân a.k.a Chủ nhà TvT

ty1

ty3

ty2ty4ty5

[HP] Trở lại 1975 – Chương 20

Trở lại 1975

Tác giả: Tử Thư

Editor: Aime Jasper/Lam Tập Nghiêm/Quân Trân

Thể loại: HP, xuyên không, trọng sinh, thanh mai trúc mã

Nhân vật chính: Severus Snape x Harry Potter

Nhân vật phụ: James Potter, Sirius Black

Chúc mừng 8/3

Đọc tiếp

[HP] Trở lại 1975 – Chương 19

Trở lại 1975

Tác giả: Tử Thư

Editor: Aime Jasper/Lam Tập Nghiêm/Quân Trân

Thể loại: HP, xuyên không, trọng sinh, thanh mai trúc mã

Nhân vật chính: Severus Snape x Harry Potter

Nhân vật phụ: James Potter, Sirius Black

Chúc mừng 8/3

Đọc tiếp

[HP] Trở lại 1975 – Chương 18

 

Trở lại 1975

Tác giả: Tử Thư

Editor: Aime Jasper/Lam Tập Nghiêm/Quân Trân

Thể loại: HP, xuyên không, trọng sinh, thanh mai trúc mã

Nhân vật chính: Severus Snape x Harry Potter

Nhân vật phụ: James Potter, Sirius Black

Chúc mừng 8/3

Đọc tiếp