Diễm quỷ – Bỉ ngạn

Nguyên Tác: Công Tử Hoan Hỉ
Ca khúc: Bỉ ngạn
Video made by: Lam Tập Nghiêm

Bạn Nghiêm rất thích Diễm quỷ, thích bài hát vì từng lời rất giống những gì mình đã đọc trong Diễm quỷ nên bỏ thời gian làm =v=. Với lượng hình ít ỏi của Diễm quỷ mà bạn Nghiêm “lượm” được, bạn đã cố gắng hết khả năng có thể :D.

Đọc tiếp

Bảng Thông báo – Thắc mắc [a.k.a bảng tâm sự :D]

Đọc tiếp

Quân sinh ngã vị sinh!

quan-sinh-ta-vi-sinh-ver-2a2-resize

 

Vẽ lại anh Huyết Hàn Khuynh! Bạn Nghiêm ai oán nhìn trời! Mạng chậm waa!

Bảo vệ: Harry Potter: PTSD – Posttraumatic Stress Disorder 7

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Harry Potter: PTSD – Posttraumatic Stress Disorder 6

PTSD – Posttraumatic Stress Disorder

Tác giả: Phục Sanh – Biên tập: Lam Tập Nghiêm

Thể loại: HP đồng nhân, thế giới pháp thuật, sau thời chiến, HE

Đọc tiếp

=v= Chibi

ờ… chibi, 2 tấm cổ trang thì khá lâu còn 2 tấm rachel và O.Ceres mới vẽ ngày 21 và 24 tháng 2 =v=

Mấy tấm khác lười soạn lại wa =A=

Vẽ lâu nhưng đóng lọ thì mới đây hehe

Edited: Bổ sung cái hình Salazar

Quân sinh ta vị sinh – chương 8

- Phong tình vương triểu -

Quân sinh ta vị sinh

—oOo—

Tác giả: Tiểu Mộc Ngẫu

Thể loại: Cổ trang, phụ tử, vương gia anh tuấn công, mỹ thụ.

Biên tập: Lam Tập Nghiêm

———-oOo———

Đọc tiếp